Algemene voorwaarden

■ Werkingssfeer

De algemene voorwaarden van ABC Hobby zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die ABC Hobby aan gaat met haar klanten.

■ Copyright/handel- en beeldmerk

Er rust Copyright op alle foto’s die ABC Hobby op haar website gebruikt/plaatst. Het is niet toegestaan, om deze zonder enige toestemming van ABC Hobby te gebruiken.
Bij gebruik en/of misbruik, zullen wij strafrechtelijke stappen ondernemen.

■ Producten

De producten die ABC Hobby verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen producten tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden genomen. Ook kunnen nieuwe producten aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke de algemene voorwaarden zullen gelden. Bestellingen die op het moment van productwijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen en producten.

■ Prijzen

Alle genoemde prijzen op de website van ABC Hobby, zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW en gelden voor consumenten. De genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door ABC Hobby tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

■ Verzenden

Brievenbus zendingen geschiedt op risico van de klant. Het is niet mogelijk om de verzending te traceren. Pakketpost is traceerbaar via de verzendservice van Kiala, Post NL. Alle bedragen voor verzenden zijn inclusief administratie- en afhandelingskosten. Wij verzenden uitsluiten binnen Nederland en België. Verzenden naar andere landen is niet mogelijk i.v.m. de hele hoge verzendkosten.


■ Levertijd

De levertijd van de bestelde artikelen bedraagt uiterlijk dertig 30 (dertig) dagen. Indien de levertijd langer zal duren dan deze 30 (dertig) dagen, zal ABC Hobby onmiddellijk de klant hiervan in kennis stellen met opgave van de verwachte levertijd. Indien dit voor de klant een probleem vormt, kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden. Indien de klant akkoord gaat, zal er een nieuw verwachte levertijd worden afgesproken. ABC Hobby kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een van deze indicatie of afwijkende levertijd.

■ Garantie

ABC Hobby garandeert haar producten tegen materiaal- en fabricagefouten. Indien dergelijke fouten waargenomen worden, kunnen deze artikelen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst bij ABC Hobby worden geretourneerd, voorzien van de benodigde bijpassende formulieren. ABC Hobby zal dan zorg dragen voor een nieuw product of reparatie van het defecte product. Hierbij zal de levertijd opnieuw in acht worden genomen.
Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van een normaal gebruik van het product vallen niet onder deze garantie. Bij het gebruik van het product dient de handleiding, indien aanwezig, bij het product in acht te worden genomen.
Indien binnen 14 (veertien) dagen na levering mocht blijken dat de producten niet voldoen aan de bestelde producten, kan het product, mits ongebruikt, geruild worden voor een goed product. Dit geld niet voor sieraden en afgeprijsde artikelen! Sieraden kunnen om redenen van hygiëne nimmer geruild worden.
Handgemaakte artikelen kunnen niet geruild worden. Op handgemaakte artikelen is de garantie regeling niet van toepassing. Veel handgemaakte artikelen zijn hergebruikt en redelijkerwijs kan ABC Hobby hier geen garantie op geven. Met uitzondering van de breukschade tijdens het vervoer.
De klant is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van het product, daarvan melding te doen bij ABC Hobby. De klant zal het product direct na melding en overleg ongebruikt terugzenden, vergezeld met de benodigde formulieren.

■ Niet goed, geld terug, Herroepingsrecht

Indien de klant na ontvangst van het artikel besluit om toch af te zien van de koop, kan de klant zonder opgaaf van reden het artikel, mits ongebruikt en in de originele verpakking, binnen 7 (zeven) werkdagen retour zenden naar ABC Hobby en de koop ontbinden. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de klant. Indien de klant betaald heeft voor het betreffende artikel, zal dit bedrag (inclusief verzendkosten van de oorspronkelijke verzending) aan de klant worden terugbetaald door ABC Hobby. Uitgesloten zijn afgeprijsde artikelen, deze kunnen niet retour worden genomen.

■ Klachten en/of breukprocedure

Indien de klant een klacht heeft aangaande de producten of dienstverlening van ABC Hobby, kan zij haar klacht kenbaar maken bij ABC Hobby. Dit kan telefonisch, per email of per gewone post geschieden. ABC Hobby zal vervolgens binnen 7 (zeven) werkdagen contact opnemen met de klant aangaande de klacht. ABC Hobby heeft de verplichting, zich uiterst in te spannen om te komen tot een bevredigende oplossing.

■ Breuk

Bij breuk dient de volgende procedure in werking te worden gesteld
Maak, indien nodig, van het pakket een (digitale) foto, voordat u het uitpakt. Dit kan als bewijslast worden gevraagd.
U dient eerst ABC Hobby telefonisch, per email of per gewone post op de hoogte te stellen van de breuk dan wel beschadiging. Stuur een duidelijke digitale foto mee als bewijslast. Hierna neemt u contact op met de klantenservice van de desbetreffende vervoerder, Kiala of Post NL, Zij zullen u verder helpen met uw klacht.
ABC Hobby van haar kant neemt ook contact op met Kiala, of Post NL, om de procedure van schade afhandeling in werking te stellen. Zonder klachtenformulier van ABC Hobby, Kiala of Post NL, kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen!

■ Reclame en Aansprakelijkheid

U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient u ABC Hobby daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen na aflevering te contacteren. U neemt contact op met de klantenservice van ABC Hobby, info@abchobby.nl, of via de contact pagina.
Daar veel producten een afwijkende kleur kunnen hebben, door invloed van diverse beeldschermen, kunnen wij hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De aansprakelijkheid van ABC Hobby is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst.

■ Privacybescherming Persoonsgegevens

ABC Hobby houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en is verplicht alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen. Zij zal deze nooit zonder voorafgaande toestemming van de klant aan derden afstaan met het oog op reclame of voor welke doeleinden dan ook. Indien de klant dit zelf wel wenst dient zij dit zelf bij ABC Hobby aan te geven tijdens haar bestelling. Alle gegevens van de klanten worden door ABC Hobby, uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis met de klant (het afleveren van de juiste producten op het juiste adres) en worden vervolgens gearchiveerd.


■ Nederlands recht

Op alle overeenkomsten die ABC Hobby aan gaat met haar klanten en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Spijkenisse op 25 oktober 2015
Wijziging: 03-12-2018(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2022 ABC Hobby | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel